Naujienos:

2002 m. Gegužė 12 d.

   

Gerbiami kolegos,

  

2002 m. rugpjūčio 3 d. (šeštadienį) įvyks 9-asis Europos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionatas. Praėjusiuose čempionatuose Lietuvos atstovai visuomet patekdavo į prizininkų tarpą bei geriausiųjų dešimtukus. Dalyvių skaičiumi Lietuva dažnai lenkdavo didžiąsias Europos valstybes.

Europos TB čempionate visų šalies dalyvių rezultatai sumuojami nacionalinei įskaitai. Nuo pat šios įskaitos gyvavimo pradžios Lietuva patenka į prizines vietas.

2001m. Lietuvos radijo sporto federacija įsteigė papildomus prizus Lietuvos dalyviams kiekviename pogrupyje. Jais buvo apdovanoti:

Vieta

tarp LR dalyvių

V. Pavardė, šaukinys

Pogrupis

 

Vieta

tarp LR dalyvių

V. Pavardė, šaukinys

Pogrupis

1.

T.Misiūnas LY2OX

CW/SSB HP

 

1

G.Lučinskas LY9A

CW/SSB LP

2.

R.Jokubauskas LY2FY

CW/SSB HP

 

2.

A.Ignotas LY7Z

CW/SSB LP

3.

J.Čvanovas LY2OM

CW/SSB HP

 

3.

M.Jukna LY2UF

CW/SSB LP

 

 

 

 

 

 

 

1.

J.Ignotas LY2CY

CW HP

 

1.

D.Savičius LY6M

CW LP

2.

G.Šėporaitis LY2GV

CW HP

 

2.

R.Baltušis LY2BM

CW LP

3.

K.Mickus LY2HN

CW HP

 

3.

A.Štaraitis LY2MM

CW LP

 

 

 

 

 

 

 

1.

S.Franckevičius LY4AA

SSB HP

 

1.

D.Sadauskas LY1DT

SSB LP

2.

S.Žalnerauskas LY5W

SSB HP

 

2.

G.Bartaška LY1FW

SSB LP

3.

V.Urbonas LY2OU

SSB HP

 

3.

D.Pavlovas LY3MM

SSB LP

Geriausių debiutantų prizai atiteko:

LY2FY (CW/SSB HP),      LY2UF (CW/SSB LP),             LY2PX (CW HP),

LY1CT (CW LP),             LY2BCR (SSB HP),                 LY2HM (SSB LP).

 

Šiais metais LRSF numato papildomais prizais apdovanoti po vieną geriausiai pasirodžiusį Lietuvos dalyvį kiekviename pogrupyje (CW/SSB HP, CW/SSB LP, CW HP, CW LP, SSB HP, SSB LP, SWL) bei geriausiai pasirodžiusį (daugiausiai taškų surinkusį) debiutantą.

 

Kviečiame visus Lietuvos trumpabangininkus dalyvauti 2002m. Europos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionate, siekti aukštų asmeninių rezultatų ir ginti mūsų šalies garbę nacionalinėje įskaitoje.

 
LRSF taryba

9-asis Europos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionatas

 

Data: 2002 m. rugpjūčio 3 d.

Laikas: 10.00 - 22.00 UTC

Dalyviai: visų Europos šalių trumpabangininkai.

Įskaita: tik asmeninė         CW/SSB - high power (<1500 W),

                             CW - high power (<1500 W),

                             SSB - high power (<1500 W),

                             CW/SSB - low power (<100 W),

                             CW - low power (<100 W),

                             SSB - low power (<100 W),

                             SWL – stebėtojų.

Leidžiamas tik vienas signalas vienu metu. Draudžiami CW ryšiai SSB dažniuose ir atvirkščiai. Per vieną valandą leidžiama keisti dažnių ruožą ar darbo rūšį ne daugiau kaip 10 kartų.

Dažnių ruožai: visi skirti mėgėjiškam radijui, nuo 1.8 MHz iki 28 MHz, išskyrus WARC. Draudžiama dirbti DX dažnių segmentuose.

Kontroliniai numeriai: RS(T) ir pirmos asmeninės licencijos gavimo metai (du skaičiai).

Daugikliai: skirtingų numerių skaičius kiekviename dažnių ruože.

Taškai: kiekvienas ryšys – 1 taškas. Su kiekvienu korespondentu galimas vienas ryšys tame pačiame dažnių ruože kiekviena darbo rūšim. Stebėtojai privalo priimti abiejų korespondentų informaciją (laikas, dažnių ruožas, darbo rūšis, abu šaukiniai, abu kontroliniai Nr.). Kiekvienas teisingai priimtas šaukinys vertinamas 1 tašku. Dažnių ruožų ir darbo rūšių keitimas neribojamas. Rezultatas skaičiuojamas kaip ir kitiems dalyviams.

Rezultatas: bendro taškų kiekio ir bendros daugiklių sumos visuose dažnių ruožuose sandauga.

Apdovanojimai: čempionas kiekvienoje įskaitoje apdovanojamas prizu.

Nacionalinė įskaita: visų kiekvienos šalies dalyvių rezultatai sumuojami.

Ataskaitos: pageidaujamos elektronine (ASCII ar CABRILLO) forma, elektroniniu paštu: euhfc@hamradio.si. Ataskaitos forma: laikas UTC, dažnių ruožas, darbo rūšis, šaukinys, perduotas ir priimtas kontroliniai numeriai, naujas daugiklis, taškai. Ataskaita rašoma chronologine tvarka. Tituliniame lape nurodomas rezultatas, dalyvio šaukinys, įskaita, vardas ir pavardė, adresas, siųstuvo galia. Dalyviai, užmezgę daugiau kaip 200 ryšių, privalo ataskaitą pateikti elektronine forma: „šaukinys.LOG“ ir „šaukinys.SUM“. Ataskaitos privalo būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 2002 m. rugpjūčio 31 d.

Baudos taškai: skiriami už nepažymėtus pakartotus ryšius, neteisingus šaukinius ir kontrolinius numerius, neužmegztus ryšius. Už kiekvieną blogą ryšį iš taškų už ryšius sumos išbraukiamas taškas už šį ryšį, bei dar vienas baudos taškas.

Diskvalifikacija: už varžybų nuostatų nesilaikymą, už didesnį kaip 10% klaidingų ryšių kiekį, už didelį nepatikrinamų ryšių kiekį (žr. „Radijo sportas Lietuvoje“ Nr.26).

 

2002 m. Gegužė 12 d.

    Paul, EI5DI atsiuntė instrukcijas kaip sukonfiguruoti SD programa Baltic Contest varžyboms. Primename kad SD programa LY mėgėjai gali naudotis nemokamai. Raktus galite gauti KTU RC arba parašę laišką adresu madomk@rc.ktu.lt ir paprašę rakto programai SD.

Konfigūravimo instrukcijos SD programai:

Setup info for SD, for non-Baltic entrants

Select SD Type 9 - General, Country Multipliers.

You can download BALTIC.CTY from www.ei5di.com/sd/baltic.cty.
It's an ASCII file with 4 entries only, 1 for each of the 3 Baltic
countries and 1 for all other countries.


.CTY File : BALTIC
Multipliers Count : N (None)
Points/QSO : 0 (variable)
Pts/Bonus : 0
Single/Multi Op : S or M (your choice)
Next Page : Y
Points vary by Mode : N
by Band : N
by Location : Y
Points : 1,1,10 (if you're in EU)
: 1,1,20 (other continents)
Mode : CW or SSB - your mode now.
Mixed Mode? Y/N - your choice.
If mixed -
Mults count
both modes? : N
Work same station
on both modes? : Y

Send and Receive RS(T) + Serial.

Use SDCHECK, after the contest, to create your .LOG and .SUM
files. Rename them as YOURCALL.LOG and YOURCALL.SUM and email to
lrsf@lrsf.lt


73,
Paul EI5DI

ps - Here's what BALTIC.CTY looks like. You can copy this if you
prefer.

Not Baltic: 01: 01: AN: -22.00: -135.00: -10.00: NB:
A=B=C=D=E=F=G=H=I=J=K=L=M=N=O=P=Q=R=S=T=U=V=W=X=Y=Z=1=2=3=
4=5=6=7=8=9=0;

Estonia: 15: 29: EU: 59.40: -24.80: -3.0: ES:
ES;

Lithuania: 15: 29: EU: 54.50: -25.50: -3.0: LY:
LY;

Latvia: 15: 29: EU: 57.00: -24.10: -3.0: YL:
YL;

2002 m. Gegužė 11 d.

Kviečiame visus Lietuvos ir ne tik radijo mėgėjus sudalyvauti Baltic Contest - 2002.

THE  38th  BALTIC  CONTEST  BC-2002

General rules of BC-2002

 

   The Lithuanian Radio Sports Federation has the honor to invite radio amateurs all over the world to enter Baltic Contest 2002.

 

1. Aim of the Contest:     To promote radio sport in the Baltic countries and to expand relations between  amateurs of the Baltic and the world.

2. The object of the Contest:     To establish as many contacts as possible with amateur stations world wide.

3. Period:         From 2100z May 18, 2002 till 0200z May 19, 2002. 

4. Section:        A - single operator, CW/SSB

                   B - single operator, CW

                   C - single operator, SSB

                   D - multi operator, single TX

                   E - SWL

5. Frequencies:    CW (3510-3600) kHz, SSB (3600-3650 and 3700-3750) kHz.

6. Contest call:   CW - TEST BC, SSB - CQ Baltic Contest.

7. Exchange:       RS(T) and serial number starting from 001.Each station may be worked once in SSB and once in CW.

8. Scoring:        For participants in Estonia, Latvia, Lithuania each QSO (SWL rprt) with Europe counts one point and QSO (SWL rprt) with another continent counts two points. For participants in Europe each QSO (SWL rprt) with Estonia, Latvia, Lithuania counts ten points, each QSO (SWL rprt) with another participants counts one point. For participants outside Europe each QSO (SWL rprt) with Estonia, Latvia, Lithuania counts twenty points, each QSO (SWL rprt) with another participants counts one point. SWL rprt must contain both call signs and at least one of the control numbers.

9. Final Score:    The sum of QSO (SWL rprt) points(no multiplier, no duplicate QSO (SWL rprt). When the number of points is equal,the criteria for priority are: for better percentage of QSO (SWL rprt) confirmation;  for more DX QSO (SWL rprt). 

10. Awards:        Certificates will be awarded to the leading stations of each section for every country (DXCC) in accordance with the number of participants. Winners in A, B, C, D, E sections in the Baltic countries (ES, LY, YL), in the Europe and outside Europe will receive trophies.  

                   S p e c i a l   t r o p h i e s :

                   T R O P H Y      D O N O R

                   Non Baltic countries             Latvian Radio Amateur League

                   Europe           S.Franckevicius LY4AA 

                   Europe CW        R.Saltauskas    LY2BG 

                   Estonia          R.Baltusis      LY2BM

                   Latvia           LY7A contest team

                   YL               M.Stern         4Z4KX, LY2NL Memorial  Youth(until 16 years)                  J.Urbonas       LY3BU

                   Lithuania CW     G.Lucinskas     LY3BA

                   SWL              V. Morkunas     LY3BY

11. Logs:                         The IARU R1 standard format sheets recommended, or send by E-mail or in 3 1/2" 1,44 MB Microdisk in the ASCII form, suitable for computer analysis.

                   Deadline: July 1, 2002.

                   A d d r e s s :

 

                   P.O.Box 210, LT-3000 Kaunas, LITHUANIA.

                   E-mail: lrsf@lrsf.lt

 

We hope that the participants will enjoy the contest. Welcome to BC-2002. 73!                           L R S F

 

2002 m. Gegužė 1 d.

    Primename kad gegužės 2 diena, ketvirtadieni, 18 valandą vyks KTU RC susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

2002 m. Kovas 24 d.

DĖMESIO !!!

    Pasižiūrėkite rengiamų radijo mėgėjų taisyklių XIIId.67 punktą:

Ištrauka:

    XIIId.67 Leidimų turėtojai turi teisę įrengti stotis jiems nuosavybės teise priklausančiose patalpose, o jo nuomojamose gyvenamosiose patalpose – tik gavę patalpų savininko leidimą. Jeigu norima stotį įrengti daugiabučiuose (trijų ir daugiau butų) gyvenamuosiuose namuose, reikalingas visu gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, esančių to paties aukšto laiptinėje, vienu aukštu aukščiau ir žemiau, taip pat turinčių su tomis patalpomis bendras sienas, savininkų bei neprivatizuotų butų nuomininkų notariškai patvirtintas raštiškas sutikimas.

Kol nevėlu gal reiktu kaip nors reaguoti, nes tai gali būti HAM‘iškos veiklos pabaiga miestuose …

Daugiau informacijos : http://www.rrt.lt/norm_akt_projekt.htm/Megeju_taisykles.doc

 

2002 m. Kovas 18 d.

Siu metu balandžio 4 d., ketvirtadieni, 18 val. KTU radijo klubo susirinkimo
metu vyks technine diskusija tema "Crossed fields antennas".

Jau keletą metu sis klausimas yra gvildenamas tiek Amateur Radio forumuose,
tiek IEEE antenų ir bangu sklidimo konferencijose. Išsamaus ir motyvuoto
tyrimo, mūsų žiniomis, šiuo klausimu dar nėra atlikta.
Lietuvoje Crossed Fields antenu (CFA) klausimui skirtu diskusijų ar
pranešimų girdėti neteko. Norėdami užpildyti šią spraga, kviečiamie visus,
besidominčius antenų teorija ir praktika.

Trumpa istorija.
Apie 1990m Anglijoje Maurice Hately GM3HAT ir Fathi Kabbary užpatentavo
nauja antenos konstrukcija (USA, UK, kitu valstybių patentai). Si antena
yra apie1/50 bangos ilgio ir, pasak autorių, spinduliuoja ne blogiau nei 1/4
bangos ilgio vertikalas. Tokiu būdu 160m diapazone 3m aukščio antena gali
atstoti ketvirčio bangos vertikalą!!! Puikus sprendimas daugiabučiuose
gyvenantiems hamams!

1992-1995 m. Egipte buvo pastatytos trys tokios antenos, spinduliuojančios
viduriniu bangu diapazone. Pasak Dr.F.Kabbary, šios antenos pasižymi
geresnėmis antifedinginėmis savybėmis, jų spinduliuojamas laukas yra
stipresnis nei ketvirčio bangos vertikalo. Antena sudaro dvi plokštės
(kondensatorius) tarp kuriu teka slinkties srove. Si srove, savo ruožtu,
sukuria kintama magnetini lauka H. Virs siu plokščių yra metalinis
cilindras, kuris indukuoja elektrini lauka E. Kadangi Pointingo vektorius
(reiškiantis elektromagnetinio lauko energija) yra vektorine sandauga E x H,
tai padarius 90 laipsniu fazių skirtumą tarp atskiru lauku, galima gauti
spinduliavimą, antena neturės artimosios zonos, jos naudingumo koeficientas
bus artimas 100%.

Bet ne viskas taip paprasta. Nėra absoliučiai patikimu duomenų apie siu
antenų kuriama lauka, jų negalima modeliuoti NEC algoritmu paremtomis
programomis. Daug bandžiusių pakartoti šios antenos konstrukcija gavo
neigiamus rezultatus. Antenos išradėjai teigia, kad tai atsitinka dėl
nesugebėjimo suderinti antenos daliu fazes.

Ar istikrųjų šios antenos veikia? Apie tai ir bandysime pakalbėti diskusijos
metu.

Plačiau apie CFA galite paskaityti:

http://www.antennex.com/preview/cfa/cfa.htm
http://www.antennex.com/shack/Nov99/pv_cfa.htm
http://www.luminet.net/~wenonah/cfa/
http://www.antennex.com/shack/Mar02/waves.html
http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/D.Jefferies/poynting.html

Patentai:
Hately, Maurice C. and Fathi M. Kabbray, "Crossed Field Antennas," British
Patent #2,215,524, 20 Sep 1989.
Hately, Maurice C. and Fathi M. Kabbray, "Radio Antenna," British Patent
#2,330,695, 28 April 1999.
Hately, Maurice C. and Fathi M. Kabbray, "Radio Antennas," US Patent
#5,155,495, 13 Oct 1992.
 

                                    paruošė Darius Kybartas, LY3DA

 

2002 m. Kovas 08 d.  

    Interviu su CQ CONTEST HALL OF FAME #37 Algiu Kregžde, LY2NK.

    Pasikeitė ES OPEN HF CHAMPIONSHIPS nuostatai:

From: <Tonno.Vahk@lhv.ee>
Hi YL and LY friends,
 
I would like to let you know about 2 things:
 
1. New rules for ES OPEN HF CHAMPIONSHIPS this year. We have made the
rules easier and more interesting. Common logging programs can be used now.
It takes place on Saturday, April 20th this year from 05.00 to 08.59 UTC.
The major change in rules is that there a 4 equal periods now (1 hour) and
you can work a station once in a period on both bands - 40 and 80m. Please
read the rules and the results from previous years at:
 
http://www.erau.ee/modules.php?op=modload
<http://www.erau.ee/modules.php?op=modloadname=Info&file=index&req=viewartic
leartid=68&newlang=eng>
&name=Info&file=index&req=viewarticle&artid=68&newlang=eng
 
We are trying hard to get more foreign participation now and also as many
ES stations as possible in the air. I hope that you can participate, add ES
OPEN into your contest calendars and pass this information on to other YL
and LY stations and to your mailing lists. I can send you HTM or TXT file
for putting the results on the web page - please reply me for that to let
me know whom to send the files!
 
2. ES1CW has composed a BALTIC CQWW DX TOP - the top results from the
Baltic countries in CQWW DX contests. Currently LY guys are leading so we
(ES & YL) have to work hard to get more top places:). Please see the TABLE at:
 
http://www.erau.ee/modules.php?op=modload
http://www.erau.ee/modules.php?op=modloadname=Info&file=index&req=viewartic
leartid=62&newlang=eng>
&name=Info&file=index&req=viewarticle&artid=62&newlang=eng
 
Please check if all the results are correct! There are mistakes in CQWW
results database in the web. Please let me know if you have any corrections
or additions to that! Let's keep it updated to motivate our contest
activity more! Please add this link to your website and let other hams know
about this TOP LIST also!
 
Both pages mentioned can be reached through http://www.erau.ee of course.

 
Feel free to contact me for any questions, comments or ideas.
 
73 and CU in Contests
 
Tonno
ES5TV
ERAU HF Manager
 
2002 m. vasaris 13 d.  

    Primename, kad kovo 7 dieną, (ketvirtadienį) įvyks KTU RC susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.  

2002 m. vasaris 13 d.  

            Pasirodė RDXC ( Russian DX contest ) rezultatai. Visą informaciją rasite adresu http://www.rdxc.org, Klubų įskaitoje KTU RC - antras.

2002 m. vasaris 02 d.

             Pagaliau pasirodė oficialūs Europos TB čempionato rezultatai. Pilnus rezultatus galite rasti adresu: http://lea.hamradio.si/~scc/euhfc.html

Valstybių įskaitos TOP 10 :

1.

 

Russia

7.757.704

2.

 

Lithuania

5.577.391

3.

 

Slovenia

3.880.011

4.

 

Ukraine

2.721.921

5.

 

Czech Republik

1.915.180

6.

 

Finland

1.822.445

7.

 

Yugoslavia

1.736.709

8.

 

Hungary

1.570.787

9.

 

Romania

1.409.340

10.

 

Kaliningradsk

1.269.168

2002 m sausis 28 d.

    Primename, kad vasario 7 dieną, (ketvirtadienį) įvyks KTU RC susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

2002 m. sausis 15 d.

     Adresu http://www.radio.lt/norm_akt_projekt.htm yra patalpinta nauja radijo mėgėjų taisyklių versija. Peržiūrėkite.

2002 m. sausis 09d. 

    Artėja "2002 GACW CW DX Contest" taigi, kviečiame mūsų klubo narius sudalyvauti šiose varžybose. Nuostatus rasite žemiau pateiktose nuorodose:

http://www.eham.net/articles/2799

http://www.geocities.com/gacwar

2001 m. gruodis 28 d.

 QSL biuro informacija

Išsiusta QSL kortelių siunta, viso 12 kg. Dėkui visiems dalyvavusiems talkoje.

 Keletas akimirkų iš klubo 45-mečio:

 

Apdovanojamas G. Lučinskas, LY3BA

Apdovanojima iteikia G. Daubaris LY1EE

 

Apdovanojamas S. Franskevičius, LY4AA

Apdovanojima iteikia G. Šėporaitis, LY2GV ir D. Kybartas, LY3DA

 2001 m. gruodis 17 d.

    Gautas diplomas 5 BAND WAZ   #1220. Dėkui Vyteniui Ščiučkai, LY2KZ

     Gautas diplomas už ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST 2001, įskaita multi operator unlimited, CW

 Taip pat kviečiame atsiimti savo prizus :

UBA Contest 2000

LY2SW

Baltic Contest

LY1FW

LY1DT

    Taip  pat sveikiname D. Sadauską iškovojus pergalę Lietuvos TB čempionate LP pogrupyje ir kviečiame atsiimti taurę.

  2001.12.11d. 

    Pagaliau po ilgo laiko tarpo vėl bus prižiūrimas KTU RC puslapis. Jei turite kokių nors pageidavimų, pasiulymų ar pastabų dėl klubo puslapio kreipkitės į naują puslapio menedžerį - Marių, LY3IT.