Puslapis 11

A.A Petras Skinkys LY2ND

Parašytas: 2017-12-06 15:24:56
Algis
2017.12.06 mus paliko kolega ir geras draugas Petras Skinkys LY2ND.KTU radijo klubo vardu reiškiame gilią užuojautą Petro artimiesiems.
Velionis pašarvotas Kaune,Juozapavičiaus pr.1.Atsisveikinti galima šiandien nuo 1500 val. iki 2200 val.ir rytoj iki 1700 val.
Laidotuvės penktadienį 1300 val. Senavos kapinėse.
KTU RC narius kviečiame šiandien rinktis Juozapavičiaus pr. 1.
KTU RC

Re: A.A Petras Skinkys LY2ND

Parašytas: 2017-12-06 17:51:40
LY3DA
Klubo nariai renkasi atsisveikinti su velioniu šiandien, 18 val.