Puslapis 11

A.A. Henrikas Tunkūnas LY2OF

Parašytas: 2017-12-13 12:32:44
Algis
Prieš pat LRSF VNS galutinai paaiškėjo,kad 2017.02.28 netekome kolegos Henriko Tunkūno LY2OF.Henrikas yra daug nusipelnęs Lietuvos radijo sportui.Norėtume jį deramai paminėti leidinyje Radijo sportas Lietuvoje Nr.43.Prašome informaciją,prisiminimus,etc.perduoti leidinio redkolegijai.
Algis LY2NK