Puslapis 11

Užuojauta

Parašytas: 2018-04-07 08:46:21
LY5AA
Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.


Išreiškiame gilią užuojautą mirus Karolinos LY5XX ir Neringos močiutei. 90 metų ne visi sulaukia.

Nuoširdžiai,

KTU radijo klubo kolektyvas