Puslapis 11

Užuojauta

Parašytas: 2019-01-14 13:42:01
LY5AA
Nuoširdžiai užjaučiame Rimgaudą Almonaitį LY3BB dėl mylimos mamos mirties.

Velionė pašarvota Vilkaviškio katedroje. Rytoj, antradienį, šv. mišios 11 val. Karstas išnešamas 12 val.


Amžiams užsimerkė Tavo akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.


KTU Radijo klubas

Lietuvos Radijo Sporto Federacija