Puslapis 11

A.A.K.Matulevičius

Parašytas: 2019-06-10 11:28:34
Algis
Kazį Matulevičių gerai pažinojo vyresnės kartos KTU RC nariai.Atsisveikinimas su velioniu antradienį 1300 val. Panemunėje,Vaidoto 35 .


Užuojauta artimiesiems. Kolegos